نسخه چاپي

1399/05/22 :: ١٢:٣٩ 

تصويري از ديپلماسي ایران در خاورمیانه و همدردی با مردم لبنان

حادثه دردناک انفجار در لبنان و آسیب دیدن هزاران نفر از مردم این کشور، مردم ایران را نیز داغدار کرد.

تصويري از ديپلماسي ایران در خاورمیانه و همدردی با مردم لبنان

 

انفجار سه شنبه گذشته در بندر بيروت، نمايي از ديپلماسي منطقه اي - بين المللي و حضور در حوزه هاي منافع ملي كشور را به نمايش گذاشت. اينكه حوادث، تحولات و وقايع نگران كننده ناشي از انفجار بيروت از كجا شروع و به كجا ختم مي شود، بايد به عنوان راهنماي چگونگي بهره برداري از فرصت ها و رخدادها، همواره در مقابل مسيرياب منافع ملي قرار داشته باشد.

پس از اعلام موضع رسمي و ابراز همدردي و آمادگي ایران براي كمك، مساعدت و مشاركت در كاهش آلام مردم لبنان كه در روزهاي اوليه پس از بحران اوضاع داخلي و از سوي مسئولان حوزه هاي مختلف ديپلماسي كشور انجام شد، تحولات لبنان به گونه اي رقم خورد كه حكايت از نوعي فرصت طلبي و برنامه ريزي هاي مشخص براي تأثيرگذاري بر اوضاع داخلي لبنان و تغيير حاكميت اين كشور دارد.

امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانسه، در سفر به لبنان با تمام فراز و فرودهايش، ظاهرا اهدافي را دنبال مي كند كه حداقل در يكي از آنها، قطع يا كاهش نفوذ و اثرگذاري جمهوري اسلامي ايران در لبنان و به تبع آن به حاشيه راندن حزب الله و خروج اين نيروي مؤثر در تحكيم حاكميت لبنان از حوزه نفوذ و اثرگذاري در اين كشور، مي تواند از خطوط پررنگ تر آن باشد.

اينكه پاريس و مكرون سوداي بازگشت به قيموميت گذشته و تأمين منافع حاكميت ماروني سياسي لبنان را در سر مي پرورانند، نمي تواند دور از ذهن و انتظار باشد اما تحقق اين رؤيا، ابزار و مقدماتي لازم دارد كه انفجار بندر بيروت مي تواند زمينه ساز آن شده باشد.رئيس جمهور فرانسه در سفر كوتاهش به بيروت كه اوج آمادگي قبلي فرانسه براي حضور در لبنان ماتم زده از انفجار را نشان داد، هر آنچه را در يك سفر برنامه ريزي شده و به قول خودشان «سفر دولتي» كه براي تحقق آن بايد ماه ها تدارك ديد، نمي توانست انجام دهد، در برنامه كاري خود قرار داده بود. چگونه قابل تصور است كه اوضاع امنيتي در بيروت كه دو روز قبل از آن شاهد انفجاري مهيب و مرگ بار بوده و هنوز رئيس جمهور لبنان اين فرصت را نيافته است كه به آن منطقه سركشي كند، براي بازديد و حضور توأم با توقف رئيس جمهور فرانسه مجوز كسب كند.

اين سؤال پاسخي جز يك علامت سؤال بزرگ در مقابل گروه تحقيق علت انفجار بيروت نخواهد داشت. مكرون در زمان حضور در لبنان موضوعات درخورتوجهي را درخصوص تشكيل «هيئت بين المللي تحقيق براي ريشه يابي علت انفجار»، «برگزاري كنفرانس كمك به لبنان در پاريس» و بالاخره «ضرورت اصلاحات در لبنان» مطرح كرد و بلافاصله در بازگشت به فرانسه در تماس تلفني جمعه گذشته خود با رئيس جمهوري آمريكا، ترامپ را در جريان اوضاع لبنان قرار داد. بر اساس بيانيه كاخ اليزه درخصوص مكالمه تلفني كه با تفسير و تكميل آن از سوي منابع نزديك به رياست جمهوري فرانسه همراه بود، مكرون به ترامپ يادآوري كرده است تحريم هايي كه واشنگتن عليه حزب الله اتخاذ مي كند، مي تواند به نفع اين حزب و ايران حامي حزب الله تمام شود.معني روشن تر اين بيان مكرون، ترغيب رئيس جمهور آمريكا به پرهيز از هر اقدامي كه باعث فرصت دهي به ايران و حزب الله در لبنان باشد، نخواهد بود؟

بنابراين در چارچوب راهبرد رئيس جمهور فرانسه، محور اول نتيجه گيري از اتفاقات و حوادث جاري لبنان، «فرصت سازي به منظور كم كردن نفوذ و اثرگذاري ايران و حزب الله در اوضاع لبنان است».

بر اساس بيانيه كاخ اليزه، مكرون در مكالمه تلفني خود همچنين از ترامپ خواسته است كه آمريكا را به صحنه لبنان بازگرداند زيرا اوضاع وخيم بوده و بايد توانايي و قدرت حمايت از لبنان وجود داشته باشد و آمريكا نبايد لبنان را به نفع كساني كه مي خواهد آنها را جريمه كند، ترك كند.محور بعدي راهبردي فرانسه و مكرون براي «لبنان جديد» تشكيل ويدئوكنفرانس يكشنبه گذشته در پاريس براي جمع آوري كمك به لبنان بود كه در آن «رئيس جمهور لبنان، رئيس جمهور آمريكا، رئيس جمهور فرانسه، رئيس شوراي اروپايي، نخست وزيران ايتاليا و اسپانيا، امير قطر، دبيركل سازمان ملل و كشورهاي چين، روسيه، اردن، مصر، حوزه خليج فارس و برخي اروپايي ها» شركت داشتند.نكته حائز اهميت و مهمي كه از نگاه هاي بسياري از منابع مسئول داخلي براي عكس العمل نشان دادن مغفول ماند، اعلام اين موضوع از سوي كاخ اليزه فرانسه درخصوص كشورمان بود مبني بر اينكه ايران تمايلي براي مشاركت در اين كنفرانس از خود نشان نداده است.

موضوع كنفرانس پاريس مي توانست به عنوان يك «فرصت» براي تأكيد بر نقش مسالمت جويانه جمهوري اسلامي ايران در تحولات منطقه اي، به خصوص لبنان بحران زده باشد كه بخش قابل توجهي از افكار عمومي و محافل سياسي اش در پرتو حوادث جاري، در تضادي آشكار عليه ايران «فتنه آفريني» مي كنند. اين سخن الزاما به معني مشاركت حضوري جمهوري اسلامي ايران در كنفرانس پاريس كه ابتدا و انتهاي آن در جهت اهداف خاص ناآشنا با منافع كشور شكل گرفته بود، نيست بلكه بهره گيري از فرصتي بود كه استفاده نكردن از آن تبعات خوشايندي را براي منافع و حضور مؤثر ما در افكار عمومي منطقه و جهان به همراه نياورد. در اين كنفرانس حتي ميشل عون رئيس جمهور لبنان هم با وجود تمامي اطلاعاتش و حرف و حديث ها درباره كنفرانس، حاضر شد و مواضع «لبنان غمزده» را بيان كرد. همچنين موضع گيري سيدحسن نصرالله نيز درخصوص سفر پرمجادله مكرون به بيروت، بسيار آموزنده بود.

نكته سوم از «ابتكارات جهت دار» مكرون براي لبنان تأكيد رئيس جمهور فرانسه بر موضوع تشكيل كميته بين المللي تحقيق درخصوص مسائل لبنان بود كه از همان ابتدا با مخالفت جدي و علني رئيس جمهور لبنان روبه رو شد. بنابراين مخالفت رئيس جمهور لبنان هم مانعي براي ابرار و پيگيري نيات فرانسه براي طرح اين ابتكار نشد.

بر اساس بيانيه روز شنبه كاخ اليزه، از نظر فرانسه عوامل واقعي به ميزان كافي وجود دارند تا گمان كنيم كه انفجارهاي دوگانه بيروت، منشأ حادثه اي داشتند و آنچه ما (فرانسه) مي دانيم بر اساس مشاهدات و بازديد از محل بوده و اين داده ها به حد كافي واقعي هستند كه به اين منجر شوند تانكرهاي حاوي مواد خطرناك به علت يك حادثه منفجر شده اند.

به دنبال بيانيه كاخ اليزه يكي از مقامات نزديك به رياست جمهوري فرانسه درباره نظرات رئيس جمهور لبنان درخصوص بروز حادثه خاطرنشان كرده است كه به نظر ما ميشل عون رئيس جمهور لبنان بر اساس برخي الزامات و بايد هاي سياسي داخلي لبنان، به گونه اي عمل مي كند كه در انتهاي ماجرا عامل انفجارات بيروت و به خصوص موضوع «شليك يك موشك» اسرائيلي به مخازن يادشده را علت تلقي كنند.

بنابراين راهكار تشكيل گروه تحقيق بين المللي براي علت انفجار بندر بيروت از نظر فرانسه و آقاي مكرون تا حدودي روشن تر مي شود به ويژه آنكه با «حادثه» قلمدادكردن آن و رفع شبهه از اسرائيل بخش ديگري از مأموريت سفر ايشان در بحران لبنان، بعد از اتمام حجت هايي كه با مسئولان اين كشور براي «اصلاحات عميق در لبنان» كرده بود، آشكارتر مي شود.

 


خروج
درباره شورا

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 و استقرار جمهوری اسلامی ایران، موضوع مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف به عنوان نماد و تبلور عینی جمهوریت مورد توجه ویژه حضرت امام خمینی(ره) و سایر مسئولان کشور قرار گرفت.   ادامه...

 

سروش ايتا اينستاگرام آپارات ايميل

آمار بازدید

  • بازديدکنندگان آنلاين : 3

  • بازديد کنندگان اين صفحه : 793473

  • بازديدکنندگان امروز : 3464

  • کل بازديدکنندگان : 2173689

پیوندها