نسخه چاپي

1399/05/22 :: ١٢:٢٣ 

تجلي سخن امام خميني (ره) در خصوص «ياران در گهواره »

مفاهيم و آثار مادي و معنوي به جاي مانده از شهيدان، مجموعه اي غني را در فرهنگ شيعه تشكيل مي دهد كه به آن فرهنگ «شهادت» اطلاق مي شود؛ كه عبارت است از تمامي آثار باقيمانده از شهيد، اعم از آثار غير مادي (معنوي) مثل باورها، اعتقادات، خلقيات، رفتارها، اهداف و ديگر وجوه معنوي و الهي شهيد كه الهام گرفته از قرآن و گفتار معصومين (ع) است.

 تجلي سخن امام خميني (ره) در خصوص «ياران در گهواره »

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مفاهيم و آثار مادي و معنوي به جاي مانده از شهيدان، مجموعه اي غني را در فرهنگ شيعه تشكيل مي دهد كه به آن فرهنگ «شهادت» اطلاق مي شود؛ كه عبارت است از تمامي آثار باقيمانده از شهيد، اعم از آثار غير مادي (معنوي) مثل باورها، اعتقادات، خلقيات، رفتارها، اهداف و ديگر وجوه معنوي و الهي شهيد كه الهام گرفته از قرآن و گفتار معصومين (ع) است.

همچنين آثار مادي آن عبارتند از: تربت پاك شهيد، وسايل شخصي، اسامي خيابان ها، مراسم مربوط به شهيد، آثار مكتوب و كل هر چيزي كه قابل مشاهده و لمس بوده و يادآور شهيد باشد.

فرهنگ شهادت متأثر از پوشش هاي فرهنگي (فرهنگ پذيري، فرهنگ يابي تغييرات اجتماعي و هويت فرهنگي) به عبارت ديگر خصوصيات فرهنگ را داراست؛ يعني دچار تغييرات مي شود، از هويت جامعه نشأت گرفته و متأثر مي شود، پذيرفتني، آموختني و تدريجي نيز هست.

بزرگداشت شهيد يعني اصالت بخشيدن به اهداف و تشويق به آن و عمل به وصاياي آنان. ثمره تكريم شهيدان علاوه بر اجر معنوي، مي تواند سبب ارتقاء روحيه ايثار و استقامت در برابر تهديدات دشمن شود و اين زماني ميسر مي شود كه ياد شهدا هميشه در فضاي جامعه زنده باشد؛ بنابراين گام نخست شناخت جامعه اماري شهدا و طيف سني و به خصوص آينده نگري امام خميني (ره) در خصوص يارانش است كه درادامه، به طور اجمال بدان پرداخته شده است.

شمه از وضعيت شهداي دفاع مقدس

از ميان كل جمعيت 36 ميليوني ايران، حدود پنج ميليون نفر از تمامي شهر ها و روستا هاي كشور توفيق شركت در دفاع مقدس را يافتند. از اين تعداد، دو ميليون و 130 هزار نيروي بسيجي به همراه 200 هزار نيرو هاي سپاه، كميته انقلاب، شهرباني و ژاندارمري و همچنين 217 هزار نفر از كاركنان ارتش درمناطق جنگي حضور داشتند. از ميان رزمندگان حضوريافته در جبهه و مقر هاي عقبه، 190 هزار نفر به فيض عظماي شهادت نايل امده و 672 هزار نفر توفيق جانبازي يافته و 42 هزار نفر نيز آزاده سرافراز شدند.

نهضت امام خميني (ره)

نقل شده است كه وقتي دژخيمان پهلوي درجريان مبارزات قيام 15 خرداد سال 1342 امام خميني را دستگير و به سوي تبعيدگاه مي بردند؛ يكي از مامورين ساواك از ايشان پرسيد: «پس ياران شما كجا هستند؟» كه امام خميني در جوابش اين جمله تاريخي را فرمودند كه «ياران من در گهواره هاي مادرانشان هستند». اين ياران در گهواره امام امت بعد ها در جريان پيروزي انقلاب در سال 57 نقش بي بديلي داشتند و در سال هاي دفاع مقدس جوانان رشيدي شدند براي حفاظت از ميراث گرانقدرش كه همان «انقلاب اسلامي ايران» است، به پاخاستند و جانانه دفاع كردند.

وقتي انقلاب اسلامي در سال 57 پيروز شد، اين گروه، با ميانگين سني 15 سال در صحنه هاي انقلاب حاضر شدند و برخي نيز به شهادت رسيدند؛ و وقتي جنگ در سال 59 توسط صدام بر كشور تحميل و آهنگ دفاع نواخته شد، ميانگين سني اين طيف در ابتداي جنگ (نقطه 15 خرداد 42 الي 31 شهريور 1359) 17 سال و در طول دفاع مقدس به 25 سال رسيد؛ و عجيب اينكه ميانگين حضور در دفاع مقدس و نيز شهدا نيز در اين طيف سني بوده است و با پر كشيدن امام، اين باب شهادت نيز سال ها بسته شد.

حضرت امام به راهش و به هدفش و بي نهايت به جوانان ايمان داشت. همان جواناني كه قد برافراشتند و در پيروزي انقلاب حماسه آفريدند و آناني كه در دوران هشت سال دفاع مقدس گوش به فرمان رهبر، با سن و سالي كم، با قد و قامتي كوچك، اما با دلي بزرگ و ايماني عميق بزرگترين فرماندهان جنگ شدند؛ و پس از آن سربازان جواني براي نظام در راه تحصيل و تهذيب و شكست تمام تحريم ها و تهديدها، روزي كه باز هم مورد ترس دشمنان قرار گرفتند و شدند شهداي انرژي هسته اي... و حالا اين سال ها و اين روز ها بازهم جواناني كه شايد امام را نديدند، اما راه امام و حماسه او را خوب شناختند، رفتند در دفاع از حريم ولايت و آنجا هم رنگ و بوي شهادت پاشيدند و امثال سردار سليماني و شهيد همداني از آن دست سربازان هستند.

از ميان 190 هزار شهيد جنگ تحميلي، 14 ساله و كمتر: هفت هزار و 54 نفر، 15 تا 19 ساله: 65 هزار و 575 نفر، 20 تا 23 ساله: 87 هزار و 106 نفر، 24 تا 29 ساله: 22 هزار و 703 نفر، 30 ساله و بالا تر: 30 هزار و 817 نفر بوده است؛ كه در ميان گروه هاي سني 20 تا 23 ساله بالاترين ميزان را دارد و دقيقا همان افرادي هستند، كه در قيام 15 خرداد دردوران ستمشاهي، امام خميني گفته بودند كه ياران من در دامن مادران خود هستند. آمارهاي زير نيز مبين اين امر است:

نخست: شهداي دفاع مقدس جامعه فشاركي ها

جامعه مورد مطالعه فشاركي ها، شامل تمامي اقوام نسبي و سببي (وصلت هاي صورت گرفته) را شامل مي شود، كه از ميان جامعه فشاركي ها، تعداد شهدا 66 نفر بوده (سه تن ديگر كه فقط تشابه اسمي داشته اند؛ يعني شهيدان «محسن فشاركي»، «نادعلي فشاركي» و «محمدعلي فشاركيان»، دراين آمار منظور نشده اند) از اين تعداد دو نفر خانم بوده اند كه بر اثر بمباران دشمن به شهادت رسيده و مابقي جزو رزمندگان بوده اند.

نخستين باب شهادت در جامعه فشاركي ها در زمان دفاع مقدس، با شهادت «رضا جعفري فشاركي» در 20 مهر سال 1359 گشوده شد و آخرين توفيق شهادت نيز در دوران دفاع مقدس، متعلق به شهيد «محمود محمدي فشاركي» در تاريخ 13 بهمن سال 1366 است. همچنين بعد از دوران دفاع مقدس، سه تن ديگر از جانبازان و بازماندگان اين دوران، به قافله شهدا ملحق شدند.

محدوده سني شهداي فشاركي، بين 10 سال الي 62 سال و محدوده سني شهداي رزمنده، بين 14 سال الي 52 سال است كه هشت تن از آن ها بعد از سال ها انتظار، پيكر هاي مطهرشان بازگشته و تدفين شده و دو تن ديگر نيز بي مزار مانده اند؛ همچنين يك شهيد نيز از مدافعان حرم است.

وضعيت طول عمر شهداي فشاركي

به ترتيب بيشترين تا كمترين وضعيت طول عمر شهداي فشاركي بدين قرار است:

شهيد 62 ساله: شهيده فاطمه مطلبي فشاركي
شهيد 52 ساله: شهيدميرزا محمد محمدي فشاركي
شهيد 50 ساله: جانبازشهيد حميدرضا صديقي
شهيد 42 ساله: شهيد حسين (حسن) اثني عشري
شهيد 40 ساله: شهيد سيد ابوالفضل (سيد عباس) هاشمي فشاركي
شهيد 37 ساله: جانبازشهيدعباس حقيقت
شهيد 35 ساله: شهيد، ولي الله سوريان
شهيد 31 ساله: شهيد علي اصغر نقيان فشاركي
شهيد 28 ساله: شهيد مرتضي مطلبي فشاركي
شهيد 27 ساله: شهيد جواد خوشبخت فشاركي
شهيد 25 ساله: سه شهيد، شهيد حسين محمدي فشاركي و شهيد جعفر جعفري فشاركي (فرزند ميرزا عبدالحسين) - شهيد شكرالله نقيان فشاركي
شهيد 24 ساله: شهيد امير حسين نقيان فشاركي و شهيد منصور سوريان
شهيد 23 ساله: شهيد رسول محمدي فشاركي
شهداي 22 ساله: پنج شهيد؛ شهيد ابوالفضل نقيان فشاركي - شهيد علي اشجع - شهيد حسين سلماني فشاركي - شهيد رضا مطلبي فشاركي - شهيد علي اصغر عليمرادي.
شهداي 21 ساله: هفت شهيد؛ شهيد اصغر بوراني - شهيد رضا جعفري فشاركي - شهيد محمد مطلبي فشاركي - شهيد سيد ساعد (مسعود) هاشمي فشاركي - شهيد رحيم مطلبي فشاركي - شهيد مجيد مطلبي فشاركي - شهيد مهدي مطلبي فشاركي (فرزند علي اصغر)
شهداي 20 ساله: چهار شهيد؛ شهيد مرتضي احمدي فشاركي - شهيد سيد حسين حسيني فشاركي- شهيد محمد حسين غلامي فشاركي - شهيد علي اكبر (حكمت الله) غلامي فشاركي
شهداي 19 ساله: هفت شهيد - شهيد رضا احمدي فشاركي - شهيد مرتضي غلامي فشاركي - شهيد مجيد محمدي فشاركي - شهيد مجيد مطلبي فشاركي - شهيد محمد مطلبي فشاركي - شهيد مرتضي مطلبي فشاركي - شهيد مرتضي نقيان فشاركي
شهداي 18 ساله: 10 شهيد؛ شهيد يحيي احمدي فشاركي - شهيد اسدالله محمدي فشاركي - شهيد محمود محمدي فشاركي - شهيد احمد رضا مطلبي فشاركي - شهيد محسن مطلبي فشاركي - شهيد محمد مطلبي فشاركي - شهيد مصطفي مطلبي فشاركي - شهيد مهدي مطلبي فشاركي (فرزند محمدعلي) - شهيد علي محمد مطلبي فشاركي - شهيد مصطفي نقيان فشاركي
شهداي 17 ساله: هشت شهيد؛ شهيد عليرضا اقاجاني فشاركي - شهيد جواد حاج شريفي - شهيد مهدي سلماني فشاركي - شهيد مهدي عظيمي اصفهاني - شهيد ابراهيم محمدي فشاركي - شهيد اكبر مطلبي فشاركي - شهيد محمد رضا مطلبي فشاركي - شهيد عباس مطلبي فشاركي
شهداي 16 ساله: هشت شهيد؛ شهيد اميرحسين آقاجاني فشاركي - شهيد جعفر جعفري فشاركي (فرزند قدم علي) - شهيد مرتضي سلماني فشاركي - شهيد مسعود محمدي فشاركي - شهيد محمد علي مطلبي فشاركي - شهيد نجف علي مطلبي فشاركي - شهيد رسول حقيقت - شهيد جواد حقيقت
شهيد 15 ساله: سه شهيد؛ شهيد محسن سوريان - شهيد مرتضي سلماني فشاركي - شهيد محمد رضا مطلبي فشاركي
شهيد 9 ساله: شهيده طيبه مطلبي فشاركي
مسن ترين و خردسالترين شهيد: دو بانو هستند كه در بمباران اصفهان به شهادت رسيدند. مادر بزرگ (شهيده فاطمه مطلبي فشاركي 62 ساله) و نوه (طيبه مطلبي فشاركي 9 ساله)
برخي شهدا، همنام بوده اند. (شهيدان جعفرجعفري فشاركي- مرتضي مطلبي فشاركي- مهدي مطلبي فشاركي)
بيشترين تعداد شهدا از لحاظ سن: 18 ساله با 10 شهيد است.
بيشترين فراواني محدوده سني شهدا: بين سنين 16 الي 22 سال است؛ كه در واقع مشابه همان بيشترين رده سني جامعه كل شهداي جنگ تحميلي است. براساس نمودار زير، بيش از 75 درصد شهدا را تشكيل مي دهند.

آمار سن نگاشت شهداي فشاركي، به تناسب وزني:

محدوده سال هاي تولد شهدا:

محدوده سال هاي تولد شهدا به ترتيب تاريخ بدين قرار است:

محدوده سنوات مواليد شهدا: سال هاي بين 1303 الي 1356
محدوده سنوات مواليد شهداي رزمنده: سال هاي بين 1310 الي 1350
بيشترين محدوده سنوات مواليد شهدا: بين سال هاي 1338 الي 1346 مي باشد.
بيشترين سال ولادت شهدا: هفت شهيد در سال هاي 1341 و 1343 و و 13501345 بوده است.
رده دوم سال تولد شهدا: شش شهيد در سال هاي 1342 و 1346 بوده است.
رده سوم سال تولد شهدا: چهار شهيد در سال هاي 1338 و 1348 بوده است.
رده چهارم سال تولد شهدا: سه شهيد در سال هاي 1340 و 1344 و 1347 بوده است.

بيشترين فراواني سال تولد شهدا:

متولدين سال هاي 1338 الي 1346 (يعني همان ها كه امام خميني در قيام 15 خرداد فرموده بود: ياران من در دامان مادرانشان هستند) و همان طور كه استان اصفهان بالاترين ميزان شهداي دفاع مقدس را داراست، جامعه فشاركي ها نيز بالاترين آمارشهدا را نسبت به سايرين داراست.

دوم: شهيد مدافع حرم فشاركي ها

رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار دستاندركاران كنگره شهداي استان كرمان فرمودند: «نتيجه زنده نگهداشتن ياد شهدا، رويش جوانان مدافع حرم است». ايشان همچنين در مناسبت ديگري فرموده اند: «اينكه بنده بار ها تكرار مي كنم كه جوان امروز، از جوان اوّل انقلاب و دوران جنگ اگر جلوتر نباشد، بهتر نباشد، عقب تر نيست - و من معتقدم كه جلوتر است - به خاطر اين است كه امروز با اين همه ابزار هاي تبليغي، با اين همه شگرد هاي گوناگونِ فروريختن پايه هاي ايمان، جوان انقلابي ايستاده است. ما در عرصه فرهنگ، در عرصه سياست، در عرصه هاي اجتماعي، در عرصه هاي هنري الي ماشاءالله جوان مؤمن داريم؛ البتّه بله، يك عدّه اي هم هستند كه معتقد نيستند، پابند نيستند، آن را هم مي دانيم، نه اينكه غافل باشيم؛ امّا اين خيل عظيم جوانان مؤمن، جزو معجزات انقلاب است».

آخرين شهيد ملحق شده به كاروان شهداي فشاركي، زماني به دنيا آمد، كه امام خميني (ره) بادلي آرام و قلبي مطمئن رفته بود و ايشان در زمان حيات الهي آن مرد خدا نبود و مصداق آن سخن امام خميني (ره) درخصوص نسل دامن آن مادران نمي شد، ولي از نسل رويش هاي انقلاب بوده و باز از همان سن جواني شهداي دفاع مقدس بود و تداوم دهنده نهضت خميني (ره) در لواي امام خامنه اي (مدظله العالي) بود.

شهيد «حميدرضا باب الخاني» در دي سال 1367 در اصفهان چشم به جهان گشود. چند روز بعد از عروسي دوباره عازم سوريه شد و سرانجام پس از گذشت حدود سه سال دفاع از حرم، در 28 بهمن سال 1398 يعني تقريبا در محدوده ميانگين سني شهداي دفاع مقدس (31 سالگي) به شهادت رسيد و به عنوان سي و سومين شهيد مدافع حرم اصفهان و شصت و ششمين شهيد فشاركي ها جاودانه شد.

رحمت واسعه الهي بر همه شهيدان اسلام و انقلاب اسلامي و به خصوص جنگ تحميلي و مدافع حرم و راه شان پر رهرو و جامعه مان سرشار از روحيه شيدايي آنان، كه همه و به خصوص مسئولين زير بار منّت خون شهدا بوده و مديون آنانيم و وظيفه داريم رسالت آنان را به دوش كشيده و تداوم بخشيم؛ و ان شاءالله نسل پرورش يافته جديد از تجارب دفاع مقدس و مدافعين حرم، بزودي ميدان دار عرصه آزادي قدس شريف خواهند بود و شهدايي نيز تقديم خواهد شد، كه زمينه ساز ظهور حضرت حجت (عج) منتقم مظلومين و شهدا خواهند شد.


خروج
درباره شورا

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 و استقرار جمهوری اسلامی ایران، موضوع مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف به عنوان نماد و تبلور عینی جمهوریت مورد توجه ویژه حضرت امام خمینی(ره) و سایر مسئولان کشور قرار گرفت.   ادامه...

 

سروش ايتا اينستاگرام آپارات ايميل

آمار بازدید

  • بازديدکنندگان آنلاين : 4

  • بازديد کنندگان اين صفحه : 783510

  • بازديدکنندگان امروز : 1406

  • کل بازديدکنندگان : 2138304

پیوندها