نسخه چاپي
1399/05/11 :: ١١:١٢ 

عظمت مشاركت مردم در حضور مستمر راهپيمايي هاي سراسر كشور

شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي عنوان كرد: بسيج مردم و به صحنه آمدن آنها و برگزاري راهپيمايي سراسري از حيث ميزان مشاركت و گستردگي آن در سراسر كشور و نيز از حيث استمرار آن كار با عظمتي است.

عظمت مشاركت مردم در حضور مستمر راهپيمايي هاي سراسر كشور

 

همه كساني كه درك مختصري از شرايط تاريخي عصر حاضر و امكانات و مقدورات صحنه سياست دارند به خوبي مي دانند كه بسيج مردم، به صحنه آمدن آنها و برگزاري راهپيمايي سراسري هم از حيث ميزان مشاركت، هم از حيث گستردگي آن در سراسر كشور و هم از حيث استمرار آن چه كار با عظمتي است. از همين روست كه رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالي) مي فرمايند: « راهپيمايي در بيست ودوّم بهمن يكي از شگفتي سازي هاي انقلاب اسلامي است، واقعاً شگفتي ساز است؛ مثل خود انقلاب... اينكه مردم چند ساعت بيايند در خيابانها، در هواي سرد زمستان ...، برف باشد، باران باشد، سرد باشد، اين جمعيّت هاي عظيمِ مردم راه بروند، سخنراني گوش كنند، اين كار چهل سال هم ادامه داشته باشد ... خود اين يكي از معجزات است كه از شگفتي سازي هاي انقلاب عظيم اسلامي است».

در راهپيمايي هايي كه طي سال هاي بعد از انقلاب اسلامي در ايران برگزار شده، مي توان شگفتي و اعجاز را مشاهده كرد. شايد بي جهت نيست كه برخي از پديده هاي اجتماعي و سياسي، عليرغم اينكه از كميت و كيفيت بسيار نازل تري نسبت به راهپيمايي ها برخوردار بوده اند، از سوي دشمنان انقلاب اسلامي بيشتر محل توجه قرار گرفته اند ولي راهپيمايي ها عامدانه ناديده گرفته شده اند و پژواك رسانه اي كمتري داشته اند.

رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالي) مي فرمايند: « هدف دشمن اين است كه از اين استمرار و استقامت جلوگيري كند؛ انواع و اقسام تلاشها را هم دارند مي كنند براي همين (هدف). از هر وسيله اي هم كه بتوانند استفاده مي كنند ». شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي عليرغم به سرانجام رساندن چنين شگفتي، هيچگاه تلاش نكرده چنين دستاورد عظيمي را براي خود نمايد، زيرا اعتقاد راسخ اين نهاد بر الهي، مردمي و همگاني بودن چنين پديده عظيمي بوده و هست و همواره خود را به عنوان متولي برگزاري مراسم و مناسبت هاي انقلاب اسلامي خدمتگزار تعظيم شعائر الهي و ملت حماسه آفرين ايران اسلامي در اين امر خطير مي داند. از عواملي كه در طي چند دهه موجب تحفظ بيشتر راهپيمايي ها و جلوگيري از ورود انحراف در آن شده است، گفتماني و كلان بودن مطالبات و شعارها و مردمي بودن شيوه برگزاري آن بوده است.

بررسي قطعنامه هاي صادره در پايان هر يك از راهپيمايي ها به عنوان يكي از مهمترين اسناد شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي نشان مي دهد كه كه مطالبات قطعنامه اي همچنان وجه كلان و آرماني خود را حفظ كرده و در كنار آن وجوه خردتر و ناظر بر نيازهاي مردم و مشكلات آنها را نيز پوشش داده است. شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي در طي اين سال ها بر «وجوه مردمي» برگزاري مراسم و مناسبت ها تاكيد داشته و جهد بليغي در اين حوزه داشته است. در راهپيمايي هاي سراسري، همه مسئولين و مردم فارغ از گرايش هاي مذهبي، قومي، سياسي و ... در يك صف وارد راهپيمايي شده در همراهي با مردم حركت خود را ادامه مي دهند و از آن خارج مي شوند و از سوي ديگر بازنمايي آنها در رسانه ها به دور از هر نوع جهت گيري انجام مي شود و تلاشي براي برجسته سازي شخص يا اشخاصي به مدد گرايشات حزبي، نه تنها صورت نمي گيرد، بلكه به شكل كاملاً برنامه ريزي شده از آن پرهيز مي شود. هيچ گروه يا محفلي در اين عرصه، اثرگذارتر از ديگري نشان داده نمي شود و تمام «منيت ها» كنار گذاشته مي شود.

به فرمايش مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) «اين حضور ... نشان دهنده ي حضور عمده است؛ نشان دهند ه ي وحدت ملّي است، وحدت ملّي. اختلاف سليقه وجود دارد امّا وقتي كه پاي انقلاب است و پاي بيست ودوّم بهمن است و پاي نظام جمهوري اسلامي است، اين اختلاف سليقه ها رنگ مي بازد؛ همه مي آيند در كنار هم.» همه اين تلاش ها در طي اين سال هاي متمادي باعث شده تا راهپيمايي ها عملاً به بزرگترين سرمايه اجتماعي جمهوري اسلامي تبديل شود. به نوعي مي توان گفت هر يك از اين راهپيمايي ها تراز آرمان خواهي و مطالبات اصلي مردم و نظام را تسويه مي كند و نظام، سال كاري سياسي جديدي را با اميدواري آغاز مي كند.

شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي در طي اين سال ها تلاش كرده خاستگاه تاريخي و مردمي راهپيمايي ها را با تكيه بر بنيان هاي اسلامي - شيعي خود (محرم و صفر، عاشورا و تاسوعا و دسته هاي عزاداري)، همچون آغاز انقلاب اسلامي كه از مساجد و هسته هاي انبوه جمعي و خانوادگي بود حفظ نمايد و سياست ها و راهبردهاي كلان خود را طوري پيش گرفته كه عرصه براي جماعت ها تنگ نگردد. مبادي و مسيرهاي راهپيمايي مطابق آنچه شورا اعلام مي كند، نشان دهنده معنادار بودن آنهاست. مشاركت در راهپيمايي ها بدين گونه است كه آحاد جامعه غالباً در گروه هاي خانوادگي خود را از محلات به مساجد مي رسانند و سپس به مسير اصلي مي پيوندند.

اين انتخاب و اعلام مسيرها از سوي شورا، كه بدون استثناء مسجد را كانون و نقطه شروع راهپيمايي ها انتخاب كرده نشان مي دهد كه بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب، پيوند آن با كانون ها و هسته هاي مردمي همچنان برقرار است. لذ ا بر همين اساس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي اساس سياست گذاري خود را بخصوص طي سال هاي اخير بر تقويت جريان هاي خرد و جماعت محور همچون مساجد، پايگاه هاي بسيج، هيئات مذهبي و مجموعه هاي مردم نهاد گذاشته است. البته شورا سعي كرده اين رابطه را با پيوندي ظريف طوري برقرار نمايد كه هويت بومي آنها را تغيير ندهد و سياست ها و برنامه هايش وجه از بالا به پايين بودن نداشته باشد و مانع بروز و ظهور خلاقيت هاي فردي وگروهي و تضعيف اصالت و ماهيت آنها نشود.

لذا نتيجه اين نوع از سياست گذاري را مي توان در نمادها و نشانه هايي كه بين راهپيمايي كنندگان وجود دارد و توسط آنها حمل مي شود و غالباً نيز مورد توجه رسانه هاي داخلي و خارجي و بازتاب گسترده پيدا مي كند مي توان مشاهده كرد و چنين مي شود كه در وراي بزرگي مستدام خود بسياري از ريزش ها را پنهان مي كند و در محاق عظمت خود مي برد. شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي به خوبي طي چهار دهه فعاليت خود با برگزاري راهپيمايي ها توانسته الگويي تمدني و معنايي را ارائه نمايد و به جهانيان نشان دهد كه مردم سالاري ديني مي تواند در مقابل قدرت هاي قطبي شده جهاني الگوئي را ارائه كرده و ظرفيت هاي فرهنگ ايراني - اسلامي و سبك زندگي اسلامي به عنوان جايگزين برتر و مناسبي براي « ليبرال دموكراسي ها و سوسيال دموكراسي هاي» جهاني مطرح نمايد .

فهم اينها به ما كمك كرده است كه بتوانيم فرهنگ غني ايراني - اسلامي را درك كنيم. الگوهاي خودانگيخته نظام جمهوري اسلامي در خلق ايام الله ها باعث شده نشانه هاي فرهنگ بومي ايراني حفظ و در دنيا شناسانده شود. هسته سخت راهپيمايي ها مثل؛ « بيگانه ستيزي»، «ضديت با استكبار» «ضديت با استبداد» كه همان آرمان هاي انقلاب اسلامي است تبديل به الگوئي در كشورهاي منطقه شده تا هويت خود را بازيابند و بازتوليد كنند. عصر حاضر، عصر مرگ سياست است.

عصر بي ميلي و رغبت مردم به درگيري در سياست هاي رسمي و نهادي. از اين رو توان بسيج مردم و به صحنه آوردن آنها نيازمند انگيزه ها، دلايل قوي و استواري است كه چنين حركتي را توجيه نمايد كه قطعاً جنس چنين انگيزه هايي از جنس تطميع و تحميل يا فرمايشي و سفارشي نيست، بلكه حركتي است كاملاً خودانگيخته، فاعلانه و مختارانه. شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي در طي چهار دهه فعاليت خود به خوبي توانسته مرز باريك بين مسئوليت واگذار شده (به عنوان نهاد رسمي) و فعاليت عهده دار (به صحنه آوردن مردم) را حفظ و فارغ از گرايشات حزبي و جناحي چنان عمل نمايد كه هم مردم و هم نهادهاي مسئول (در ادوار و دولت هاي مختلف) همراه و همگام با هم مناسك سياسي را به جا آورند و مطالبات آرماني و آرمان هاي انقلابي را تجلي داده و نقش آفريني هاي ممتاز بي بديلي در حفظ انقلاب اسلامي ، اقتدار بخشي به نظام مقدس جمهوري اسلامي و دفع تهديد ها و خطرات از ملت و كشور و در نهايت تجميع و تقويت قدرت نرم نظام مقدس جمهوري اسلامي و قدرت بازدارندگي در برابر بدخواهان ايران عزيز و انقلاب شكوهمند اسلامي  ايفا كند. دفتر آموزش و پژوهش

 

 


خروج
درباره شورا

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 و استقرار جمهوری اسلامی ایران، موضوع مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف به عنوان نماد و تبلور عینی جمهوریت مورد توجه ویژه حضرت امام خمینی(ره) و سایر مسئولان کشور قرار گرفت.   ادامه...

 

سروش ايتا اينستاگرام آپارات ايميل

آمار بازدید

  • بازديدکنندگان آنلاين : 1

  • بازديد کنندگان اين صفحه : 730560

  • بازديدکنندگان امروز : 238

  • کل بازديدکنندگان : 1912621

پیوندها