نسخه چاپي
1398/11/02 :: ٠٩:٤٨ 

شعارهای انقلاب اسلامی

شعارهای هر انقلاب از اسناد گرانبهای آن و یکی از مهمترین منابع مطالعه فرآیند انقلابی و ارزشها و آرمانهای آن انقلاب و چگونگی رهبری آن است. بنابراین ضرورت دارد که شعارهای هر انقلاب با دقت جمع آوری شده و به عنوان یکی از اسناد مهم انقلاب حفظ شوند و به نسل های بعدی و محققان انقلاب سپرده شوند.

شعارهای انقلاب اسلامی

 

انقلاب اسلامی ایران منادی گفتمان جدید و متفاوتی بود که می توان تاثیرات آن را حتی پس از گذشت چهار دهه از زمان پیروزی آن، در سطوح داخلی، منطقه ای و حتی جهانی به خوبی مشاهده نمود. حجم انبوه آثار و منابعی که در مورد انقلاب اسلامی توسط محققان خارجی و داخلی پدید آمده است نشان از اهمیت، عظمت و تاثیرات این انقلاب بزرگ دارد.

شعارهای انقلاب اسلامی یکی از مهمترین منابعی است که می توان چیستی و ماهیت و علل وقوع انقلاب اسلامی را از دل آنها استخراج کرد. بررسی ها نشان می دهد که بیش از 50 درصد از شعارها مربوط به اهداف و ارزشهای انقلاب اسلامی و ارزشهای فرهنگی و 40 درصد در مورد اهداف و ارزشهای سیاسی بوده اند.

شعارهای هر انقلاب از اسناد گرانبهای آن و یکی از مهمترین منابع مطالعه فرآیند انقلابی و ارزشها و آرمانهای آن انقلاب و چگونگی رهبری آن است. بنابراین ضرورت دارد که شعارهای هر انقلاب با دقت جمع آوری شده و به عنوان یکی از اسناد مهم انقلاب حفظ شوند و به نسل های بعدی و محققان انقلاب سپرده شوند.

شعار انقلابی عبارتی نسبتاً موزون و ساده و عامه فهمی است که بتواند دسته جمعی ادا شده و با تکیه بر عواطف و احساسات توده ای ارزیابی منفی و یا مثبتی از وضع موجود، یا وضع آرمانی، و یا شخصیت های سیاسی آنها را ارائه کرده و با قضاوت ارزشی به توده ها جهت داده و آنها را دعوت به عمل سیاسی جمعی کند.

شعار یک پدیده سیاسی و اجتماعی بوده و در سالهای انقلاب اسلامی ایران جنبه فرهنگی و ادبی نیز کسب کرد و به یک نوع تازه ادبی تبدیل شد.

ذکر و ستایش امام خمینی بار اوّل در شعارهایی که 15 خرداد 1342 در تظاهرات و راهپیمایی های مردم قم و شهرهای دیگر ایران سر دادند، به ظهور می رسد. بازداشت امام خمینی موجب اعتراض مردم و راهپیمایهایی در قم، تهران و شهرهای دیگر شد. در آن راهپیماییها مردم شعارهایی مانند «یا مرگ، یا خمینی»، را مطرح می کردند و آزادی فوری او را درخواست می نمودند.

در اولین شعارهایی که مردم ایشان را رهبر انقلاب نامیده اند. می گفتند:

ایران کشور ماست،

خمینی رهبر ماست

***

الله یاور ماست،

خمینی رهبر ماست.

***

تا خون در رگ ماست،

خمینی رهبر ماست.

بدین منوال مردم امام را قبل از شروع انقلاب رهبر و راهنما انتخاب کردند. یکی از عوامل بدون سلاح غلبه کردن مردم بر حکومت پرقدرت پهلوی، که آن را ابرقدرتی چون امریکا پشتیبانی می کرد، یکپارچگی و وحدت قشرهای گوناگون مردم با رهبری امام خمینی بود. این مطلب را شعار زیر هم تقویت می کند:

ما همه سرباز توییم، خمینی،

لشکر و جان باز توییم، خمینی،

گوش به فرمان توییم، خمینی.

شعارهای مردم بیانگر این است که آنها در سخت ترین و سیاه ترین روزها هم به آینده درخشان و پیروزی امام باور داشتند:

شب تاریک ملت روز گردد،

خمینی عاقبت پیروز گردد.

مردم ایران صداقت و وفاداری خود را به فرموده های امام خمینی توسط شعارها اظهار می نمودند. آنها حاضر بودند در راه اجرای امر او جان خود را نثار نمایند:

گوش به فرمان توایم، خمینی.

***

خمینی عزیزم،

بگو تا خون بریزم.

در انقلاب ایران تقریباً همه قشرهای جامعه شرکت داشتند و وحدت و یکپارچگی کارگران، تاجران،کشاورزان، کاسبان، دانشجویان، استادان، سرمایه داران، بینوایان و امثال آنها، از عوامل مهم غلبه مردم بود. این موضوع، که امام در پیام و سخنرانیهای خود همیشه تأکید می کرد. در شعارهای مردم نیز بازتاب یافته است:

به گفته خمینی پیش به سوی وحدت،

شعله ور و جاویدان آتش رزم ملّت.

***

به فرمان خمینی دانشجو و کارگر

متحد و متّفق زارع و پیشه ور.

***

وحدت مستضعفین ضامن انقلاب است،

خمینی بت شکن رهبر انقلاب است.

وفاداری امت به امام خویش را می توان در این شعار مشاهده کرد:

خدایا خدایا، تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دار،

از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزا.

شعارها مانند آیینه تمام نما چهره امام خمینی را چون رهبر و راهنمای انقلاب، حامی و پشتیبان مستضعفان بازتاب می نمایند.

 


خروج
درباره شورا

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 و استقرار جمهوری اسلامی ایران، موضوع مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف به عنوان نماد و تبلور عینی جمهوریت مورد توجه ویژه حضرت امام خمینی(ره) و سایر مسئولان کشور قرار گرفت.   ادامه...

 

سروش ايتا اينستاگرام آپارات ايميل

آمار بازدید

  • بازديدکنندگان آنلاين : 1

  • بازديد کنندگان اين صفحه : 646282

  • بازديدکنندگان امروز : 355

  • کل بازديدکنندگان : 1413101

پیوندها