نسخه چاپي

1398/02/26 :: ١٥:٤٨ 

فرصت‭ ‬خودسازي‭ ‬انقلابي

رهبر‭ ‬حكيم‭ ‬و‭ ‬فرزانه‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامي‭ ‬در‭ ‬پايان‭ ‬دهه‭ ‬چهارم‭ ‬انقلاب،‭ ‬با‭ ‬صدور‭ ‬‮«‬بيانيه‭ ‬گام‭ ‬دوم‮»‬‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬‮«‬دومين‭ ‬مرحله‌‭ ‬خودسازي‭ ‬و‭ ‬جامعه‌پردازي‭ ‬و‭ ‬تمدن‌سازي‮»‬‭ ‬سخن‭ ‬گفتند‭. ‬

فرصت‭ ‬خودسازي‭ ‬انقلابي

رهبر‭ ‬حكيم‭ ‬و‭ ‬فرزانه‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامي‭ ‬در‭ ‬پايان‭ ‬دهه‭ ‬چهارم‭ ‬انقلاب،‭ ‬با‭ ‬صدور‭ ‬‮«‬بيانيه‭ ‬گام‭ ‬دوم‮»‬‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬‮«‬دومين‭ ‬مرحله‌‭ ‬خودسازي‭ ‬و‭ ‬جامعه‌پردازي‭ ‬و‭ ‬تمدن‌سازي‮»‬‭ ‬سخن‭ ‬گفتند‭. ‬
 
معظم‌له‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬كلام،‭ ‬چشم‌اندازي‭ ‬از‭ ‬آينده‭ ‬پيش‭ ‬روي‭ ‬جبهه‭ ‬حق‭ ‬با‭ ‬محوريت‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامي‭ ‬ملت‭ ‬ايران‭ ‬ترسيم‭ ‬كردند‭ ‬كه‭ ‬ميدان‌دار‭ ‬تحقق‭ ‬آن‭ ‬جوانان‭ ‬مؤمن‭ ‬انقلابي‭ ‬با‭ ‬تشكيل‭ ‬تشكل‌هاي‭ ‬خودجوش‭ ‬انقلابي‭ ‬خواهند‭ ‬بود‭.‬

جوانان‭ ‬مؤمن‭ ‬انقلابي‭ ‬در‭ ‬مسير‭ ‬حركت‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬تحقق‭ ‬آرمان‌ها،‭ ‬كه‭ ‬تمدن‌سازي‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬گسترش‭ ‬معنويت‭ ‬و‭ ‬عدالت‭ ‬و‭ ‬آزادي‭ ‬باشد،‭ ‬نيازمند‭ ‬مراقبت‭ ‬و‭ ‬خودسازي‭ ‬انقلابي‭ ‬هستند‭. ‬بدون‭ ‬خودسازي،‭ ‬به‭ ‬تدريج‭ ‬دنياگرايي‭ ‬و‭ ‬غفلت‭ ‬و‭ ‬عافيت‌طلبي‭ ‬امان‭ ‬از‭ ‬مجاهد‭ ‬راه‭ ‬حق‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬ايشان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پرتگاه‌هاي‭ ‬خطرناك‭ ‬به‭ ‬كام‭ ‬خود‭ ‬خواهد‭ ‬كشاند‭! ‬اين‭ ‬خودسازي‭ ‬را‭ ‬حداقل‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬سطح‭ ‬فردي‭ ‬و‭ ‬اجتماعي‭ ‬بايد‭ ‬دنبال‭ ‬كرد‭.‬

در‭ ‬سطح‭ ‬فردي،‭ ‬ميل‭ ‬آدمي‭ ‬به‭ ‬خودخواهي،‭ ‬كاميابي‭ ‬و‭ ‬لذت‌جويي،‭ ‬منفعت‌گرايي‭ ‬و‭ ‬سوداگري،‭ ‬موجب‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬نفس‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬مسير‭ ‬انفعال‭ ‬و‭ ‬عافيت‌طلبي‭ ‬و‭ ‬واگرايي‭ ‬از‭ ‬مسير‭ ‬انقلابي‌گري‭ ‬و‭ ‬ظلم‌ستيزي‭ ‬و‭ ‬عدالت‌خواهي‭ ‬مي‌شود‭. ‬داستان‭ ‬انقلابيوني‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬تدريج‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬مبارزه‭ ‬برداشتند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬قطار‭ ‬انقلاب‭ ‬پياده‭ ‬و‭ ‬رفته‌رفته‭ ‬در‭ ‬تاريكي‭ ‬ارتجاع‭ ‬گم‭ ‬شدند،‭ ‬حكايت‭ ‬آناني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬ضرورت‭ ‬خودسازي‭ ‬انقلابي‭ ‬غفلت‭ ‬كردند‭!‬

در‭ ‬سطحي‭ ‬بالاتر،‭ ‬تشكل‌هاي‭ ‬خودجوش‭ ‬انقلابي‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬نهضت‌هاي‭ ‬اجتماعي‭ ‬و‭ ‬رهايي‌بخش‭ ‬نيز‭ ‬مانند‭ ‬افراد‭ ‬جامعه‭ ‬نيازمند‭ ‬مراقبت‭ ‬و‭ ‬خودسازي‭ ‬هستند‭. ‬خطر‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬تاريكي‭ ‬و‭ ‬سرگرداني‭ ‬گذشته‭! ‬باتلاقي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬پيش‭ ‬پاي‭ ‬همه‭ ‬تشكل‌ها‭ ‬و‭ ‬نهضت‌ها‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬كوچك‌ترين‭ ‬غفلت‭ ‬آنان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬فرو‭ ‬برد‭ ‬و‭ ‬تباه‭ ‬كند‭!‬

در‭ ‬اين‭ ‬ميان،‭ ‬برخي‭ ‬نشانه‌ها‭ ‬شايد‭ ‬هشداري‭ ‬براي‭ ‬نزديك‭ ‬شدن‭ ‬اين‭ ‬خطرات‭ ‬باشد‭. ‬به‭ ‬فرموده‭ ‬رهبر‭ ‬حكيم‭ ‬انقلاب‭ ‬‮«‬نفوذ‭ ‬فساد‭ ‬و‭ ‬ايجاد‭ ‬ترديد‭ ‬در‭ ‬اذهان‌‭ ‬جوانان‌‭ ‬نسبت‌‭ ‬به‌‭ ‬آرمان‌ها،‭ ‬دنياطلبي‌‭ ‬و‭ ‬اشتغال‌‭ ‬به‌‭ ‬زينت‌هاي‌‭ ‬دنيوي‌‭ ‬و‭ ‬زندگي‌‭ ‬راحت‌‭ ‬در‭ ‬جامعه‌‭ ‬و‭ ‬بروز‭ ‬علايم‭ ‬زندگي‌‭ ‬تجملاتي‌‭ ‬در‭ ‬ميان‌‭ ‬عناصر‭ ‬انقلابي‌،‭ ‬نشانه‌هايي‌‭ ‬از‭ ‬تأثير‭ ‬ميكروب‌‭ ‬ارتجاع‌‭ ‬و‭ ‬عقب‌گرد‭ ‬است‌‭ ‬و‭ ‬دشمنان‌‭ ‬اسلام‌‭ ‬و‭ ‬انقلاب‌‭ ‬براي‌‭ ‬تحقق‌‭ ‬اهداف‌‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬انتظار‭ ‬رايج‌‭ ‬شدن‌‭ ‬آن‌‭ ‬در‭ ‬يك‌‭ ‬جامعه‌‭ ‬انقلابي‌‭ ‬هستند‭.‬‮»‬‭ ‬

مجاهدت‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬نيازمند‭ ‬تحمل‭ ‬دردها‭ ‬و‭ ‬مشقات‭ ‬و‭ ‬محروميت‌هايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬انقلابيون‭ ‬براي‭ ‬دستيابي‭ ‬به‭ ‬آرمان‌هاي‭ ‬متعالي‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬توان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جان‭ ‬خريده‌اند؛‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬تداوم‭ ‬راه‭ ‬آنگاه‭ ‬كه‭ ‬حفظ‭ ‬روحيه‭ ‬انقلابي‭ ‬دشوار‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬برخورداري‌هاي‭ ‬زندگي‭ ‬مادي‭ ‬جلوه‌گري‭ ‬مي‌كند،‭ ‬نيروي‭ ‬انقلابي‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬راحت‌طلبي‭ ‬قرار‭ ‬مي‌گيرد‭. ‬دشمنان‭ ‬انقلابيون‭ ‬نيز‭ ‬با‭ ‬شناخت‭ ‬اين‭ ‬پرتگاه‭ ‬تلاش‭ ‬مي‌كنند‭ ‬با‭ ‬پيشنهادهاي‭ ‬وسوسه‌كننده،‭ ‬انقلابيون‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مسير‭ ‬ارتجاع،‭ ‬انفعال‭ ‬و‭ ‬سقوط‭ ‬قرار‭ ‬دهند‭.‬

از‭ ‬سوي‭ ‬ديگر،‭ ‬انقلابيون‭ ‬در‭ ‬مسير‭ ‬تحقق‭ ‬عدالت‭ ‬و‭ ‬آزادي‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬مفاسد‭ ‬اجتماعي،‭ ‬اقتصادي‭ ‬و‭ ‬فرهنگي،‭ ‬گاه‭ ‬نيازمند‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬داشتن‭ ‬قدرت‭ ‬هستند‭. ‬به‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬گفتمان،‭ ‬قدرت‭ ‬ارزشي‭ ‬ابزاري‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬كسب‭ ‬آن‭ ‬تنها‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تحقق‭ ‬ارزش‌ها‭ ‬و‭ ‬آرمان‌ها‭ ‬ارزشمند‭ ‬خواهد‭ ‬بود؛‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬قدرت‌طلبي‭ ‬و‭ ‬ميل‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬از‭ ‬وسوسه‌هاي‭ ‬شيطاني‭ ‬است،‭ ‬كه‭ ‬نفس‭ ‬آدمي‭ ‬همواره‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬آن‭ ‬قرار‭ ‬دارد،‭ ‬انقلابيون،‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬صدر‭ ‬مناصب‭ ‬قدرت‭ ‬قرار‭ ‬مي‌گيرند،‭ ‬همواره‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬آلوده‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬افتادن‭ ‬در‭ ‬چاه‭ ‬ويل‭ ‬قدرت‌طلبي‭ ‬هستند؛‭ ‬بنابراين‭ ‬بايد‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬پذيرش‭ ‬مسئوليت،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬آن‭ ‬مصون‭ ‬كرده‭ ‬باشند؛‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬در‭ ‬اسلام‭ ‬شايسته‌سالاري،‭ ‬معيار‭ ‬مشروعيت‭ ‬پست‌ها‭ ‬و‭ ‬سمت‌هاست‭. ‬يكي‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترين‭ ‬شاخص‌هاي‭ ‬شايسته‌سالاري،‭ ‬سپردن‭ ‬امور‭ ‬به‭ ‬افرادي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تقواي‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬پذيرش‭ ‬مسئوليت‭ ‬دارند‭.‬

همه‭ ‬اين‭ ‬نكات‭ ‬از‭ ‬ضرورت‭ ‬خودسازي‭ ‬انقلابي‭ ‬سخن‭ ‬مي‌گويد‭. ‬ماه‭ ‬رمضان‭ ‬مهم‌ترين‭ ‬فرصتي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬جوان‭ ‬مؤمن‭ ‬انقلابي‭ ‬بار‭ ‬يك‭ ‬ساله‭ ‬فكري‌ـ‭ ‬معنوي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ببندد‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬مبارزات‭ ‬سخت‭ ‬پيش‭ ‬رو‭ ‬مهيا‭ ‬كند‭. ‬اين‭ ‬خودسازي،‭ ‬هم‭ ‬تلاشي‭ ‬است‭ ‬براي‭ ‬دل‭ ‬كندن‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬تعلقي‭ ‬كه‭ ‬انقلابي‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬حركت‭ ‬در‭ ‬مسير‭ ‬حق‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬باطل‭ ‬باز‭ ‬مي‌دارد‭ ‬و‭ ‬اراده‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬عمل‭ ‬به‭ ‬وظيفه‭ ‬سست‭ ‬مي‌دارد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬حركتي‭ ‬است‭ ‬براي‭ ‬ارتقاي‭ ‬بصيرت‭ ‬و‭ ‬آگاهي‭ ‬جوان‭ ‬انقلابي‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬ترديدهاي‭ ‬فكري‭ ‬و‭ ‬هجمه‭ ‬شبهات‭ ‬طراحي‭ ‬شده‭ ‬دچار‭ ‬ترديد‭ ‬نشود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اعتماد‭ ‬به‭ ‬تحقق‭ ‬تمامي‭ ‬وعده‌هاي‭ ‬حق‭ ‬الهي‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬داشتن‭ ‬‮«‬فرقان‮»‬ي‌‭ ‬كه‭ ‬محصول‭ ‬خودسازي‭ ‬انقلابي‭ ‬است‌‭ ‬صراط‭ ‬مستقيم‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مسيرهاي‭ ‬انحرافي‭ ‬تشخيص‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهايت‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬آمادگي،‭ ‬خودسازي‭ ‬و‭ ‬خودآگاهي‭ ‬انقلابي‭ ‬در‭ ‬مسير‭ ‬تحقق‭ ‬گام‭ ‬دوم‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامي‭ ‬ياريگر‭ ‬ولي‭ ‬الهي‭ ‬باشد‭.‬


خروج
درباره شورا

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 و استقرار جمهوری اسلامی ایران، موضوع مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف به عنوان نماد و تبلور عینی جمهوریت مورد توجه ویژه حضرت امام خمینی(ره) و سایر مسئولان کشور قرار گرفت.   ادامه...

 

سروش ايتا اينستاگرام آپارات ايميل

آمار بازدید

  • بازديدکنندگان آنلاين : 7

  • بازديد کنندگان اين صفحه : 927558

  • بازديدکنندگان امروز : 1717

  • کل بازديدکنندگان : 2818426

پیوندها