نسخه چاپي
1397/10/01 :: ١٠:٢١ 
چهل سالگی انقلاب:

دستاوردهای انقلاب از نگاه رهبر معظم انقلاب

این پژوهش که در ادامه پژوهش های مربوط به چهل سالگی انقلاب است، به بررسی، تحلیل محتوا و شاخص یابی بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره 'دستاوردهای انقلاب' تا آبان 1397 اختصاص دارد.

دستاوردهای انقلاب از نگاه رهبر معظم انقلاب

 

در نگاهی اجمالی به بیانات رهبر معظم انقلاب دربار دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران نیز، دستاوردهای انقلاب دسته بندی شد است که عبارت اند از : 'معرفتهای سه گانه' شامل معرفت دینی، معرفت سیاسی و معرفت اخلاقی، 'مسائل اصولی سه گانه نظام و انقلاب' شامل استقلال ، پیشرفت و عدالت محوری و 'مولفه های هفت گانه قدرت' شامل پیشرفت علمی، پیشرفت در نظامی گری، پیشرفت در سازندگی، داشتن عزّت بین المللی و زیرسلطه نبودن ، وجود استقلال آزادی،و اعتماد به نفس ملّی با نیروی ایمان، سپاه و بسیج و جهاد و حرکتهای عمومی دربار شاص دستاوردهای اصلی انقلاب، رهبر معظم انقلاب به محور 'حاکمیت اسلام و ارزشهای دینی و معنوی با پیروزی انقلاب' اشار و تاکید می کنند، حاکم شدن نظام دین مدار و نظام مبتنی بر تعالیم و هدایت اسلامی، توجه به کرامت انسان، اهتزاز پرچم اسلام در کشور، ایجاد جو قرآنی در کشور و زایل شدن افسانه جدایی دین از سیاست از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است مردم سالاری دینی و حکومت متکیبه مردم، احساس مسئولیت مردم و خروج از وضع بی توجهی به آینده ، نهادینه شدن استقلال و 
آزادی اسلامی در کشور، عزت ملی و رفع تحقیرشدگی تاریخی، اعتماد به نفس ملی و از بین رفتن خود کم بینی، افزایش آگاهی سیاسی مردم، گسترش کمی و کیفی خدمات به ملت، شکل گیری حرکتهای پرجوش و خودجوش دینی و علمی، ایجاد انقلاب علمی و رشد و توسعه علم و فناوری در کشور، ارتقای کمی و کیفی حوزه ها و دانشگا ه ها، خودباوری علمی، گسترش روحیه تحقیق و شکوفایی استعدادهای انسانی، ظهور سرداران بزرگ و رشید دفاع مقدس ، رونق گرفتن رسوم و سنت های دینی، شکل گیری هویت ایرانی – اسلامی،آوردن هنر و معارف میان مردم، حکومت انتخابی به جای موروثی، فضای انتقاد و تذکر و اصلاح به جای فضای امنیتی، عدالت محوری، گسترش امید و نشاط، یکپارچگی ملت و وحدت مسئولان و باز شدن راه اندیشه از جمله دیگر دستاوردهای داخلی است که با بررسی مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران به دست آمده است.

ازجمله دستاوردهای خارجی که از بررسی بیانات رهبر معظم انقلاب به دست آمده است عبارتنداز: اثرگذاری ایران در مسائل عمد منطقه، عزت نفس ایران در دنیا، تاثیرگذاری بر برخی انقلابها، شکسته شد هیبت استکبار، ایجاد امواج اسلام خواهی در دنیا، استقلال سیاسی، پیدا کرد جرئت مقابله با قدرتهای دنیا، در هم شکستن خط کشی سلطه گر و سلطه پذیر، رونق دین و دینداری در دنیا و سخن از عدالت و مظلومیت در منبرهای عظیم جهانی.

 

این پژوهش که در ادامه پژوهش های مربوط به چهل سالگی انقلاب است، به بررسی، تحلیل محتوا و شاخص یابی بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره 'دستاوردهای انقلاب' تا آبان 1397 اختصاص دارد. پیش از این دستاوردهای انقلاب تا سال 1395 شاخص یابی و محوربندی شده بود و پژوهش پیش رو، پژوهش قبلی را تکمیل کرده است. بیانات رهبر معظم انقلاب درباره دستاوردهای انقلاب در دو شاخص مهم و کلی دسته بندی شده است که عبارت اند از: دستاوردهای داخلی انقلاب و دستاوردهای خارجی آن.

در نگاهی اجمالی به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران نیز، دستاوردهای انقلاب دسته بندی شده است که عبارت اند از: 'معرفت های سه گانه' شامل معرفت دینی،‌ معرفت سیاسی و معرفت اخلاقی، 'مسائل اصولی سه گانه نظام و انقلاب' شامل استقلال،‌ پیشرفت و عدالت محوری و 'مولفه های هفت گانه قدرت' شامل پیشرفت علمی،‌ پیشرفت در نظامی گری،‌ پیشرفت در سازندگی،‌ داشتن عزّت بین‌المللی و زیرسلطه نبودن،‌ وجود استقلال و آزادی،‌ اعتماد به ‌نفس ملّی با نیروی ایمان،‌ سپاه و بسیج و جهاد و حرکت های عمومی.

درباره شاخص دستاوردهای داخلی انقلاب، رهبر معظم انقلاب به محور 'حاکمیت اسلام و ارزش های دینی و معنوی با پیروزی انقلاب' اشاره و تاکید می کنند، حاکم شدن نظام دین مدار و نظام مبتنی بر تعالیم و هدایت اسلامی، توجه به کرامت انسان، اهتزاز پرچم اسلام در کشور، ایجاد جو قرآنی در کشور و زایل شدن افسانه جدایی دین از سیاست از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است. مردم سالاری دینی و حکومت متکی به مردم، احساس مسئولیت مردم و خروج از وضع بی توجهی به آینده، نهادینه شدن استقلال و آزادی اسلامی در کشور، عزت ملی و رفع تحقیرشدگی تاریخی، اعتماد به نفس ملی و از بین رفتن خودکم بینی، افزایش آگاهی سیاسی مردم، گسترش کمی و کیفی خدمات به ملت، شکل گیری حرکت های پرجوش و خودجوش دینی و علمی، ایجاد انقلاب علمی و رشد و توسعه علم و فناوری در کشور، ارتقای کمی و کیفی حوزه ها و دانشگاه ها، خودباوری علمی، گسترش روحیه تحقیق و شکوفایی استعدادهای انسانی، ظهور سرداران بزرگ و رشید دفاع مقدس، رونق گرفتن رسوم و سنت های دینی، شکل گیری هویت ایرانی - اسلامی، آوردن هنر و معارف میان مردم، حکومت انتخابی به جای موروثی، فضای انتقاد و تذکر و اصلاح به جای فضای امنیتی، عدالت محوری، گسترش امید و نشاط، یکپارچگی ملت و وحدت مسئولان و باز شدن راه اندیشه از جمله دیگر دستاوردهای داخلی است که با بررسی مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران به دست آمده است.

از جمله دستاوردهای خارجی که از بررسی بیانات رهبر معظم انقلاب به دست آمده است عبارت اند از: اثرگذاری ایران در مسائل عمده منطقه، عزت نفس ایران در دنیا، تاثیرگذاری بر برخی انقلاب ها، شکسته شدن هیبت استکبار، ایجاد امواج اسلام‌خواهی در دنیا، استقلال سیاسی، پیدا کردن جرئت مقابله با قدرت های دنیا، در هم شکستن خط کشی سلطه گر و سلطه پذیر، رونق دین و دینداری در دنیا و سخن از عدالت و مظلومیت در منبرهای عظیم جهانی.

 


خروج
درباره شورا

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 و استقرار جمهوری اسلامی ایران، موضوع مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف به عنوان نماد و تبلور عینی جمهوریت مورد توجه ویژه حضرت امام خمینی(ره) و سایر مسئولان کشور قرار گرفت.   ادامه...

 

سروش ايتا اينستاگرام آپارات ايميل

آمار بازدید

  • بازديدکنندگان آنلاين : 17

  • بازديد کنندگان اين صفحه : 480236

  • بازديدکنندگان امروز : 2031

  • کل بازديدکنندگان : 949596

پیوندها