به عقیده شما مهمترین آثار و دلیل اهمیت گردهمایی اربعین حسینی برای جهان اسلام و تشیع چیست؟
   
گردهمایی اربعین موجب افزایش وحدت و همدلی مسلمانان و شیعیان جهان می شود
ترویج و بازتولید فرهنگ حسینی و تکریم اهل بیت(ع)
ارتقاء امنیت ملی و افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی و شیعیان جهان


Guest (SGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما