مهمترین پیام راه پیمایی سراسری یوم الله 22 بهمن چیست؟
   
نمایش وحدت و انسجام ملی
حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی
تجدید پیمان با اهداف نظام و آرمان شهدا
پیروی از حاکمیت ولایت فقیه
استکبارستیزی و روحیه انقلابی


Guest (SGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما