1399/05/09

اهميت تبليغات در مقابله با دشمن‏

سلاح تبليغات، برنده ‏تر از كاربرد سلاح در ميدانهاى جنگ است؛ بايد از اسلحه تبليغات آنها بيشتر ترسيد.

اهميت تبليغات در مقابله با دشمن‏

ما بايد در همه امور هماهنگى را حفظ نماييم، مخصوصاً هماهنگى در تبليغات كه از اهم امور است بايد بيشتر حفظ شود. بايد سعى كنيد وحدت و هماهنگى را به صورتى حفظ نماييد كه هر گونه تبليغات سوء را از بين ببريد

مى‏ دانيد كه سلاح تبليغات، برنده ‏تر از كاربرد سلاح در ميدانهاى جنگ است؛ بايد از اسلحه تبليغات آنها بيشتر ترسيد و متأسفانه ما در اين زمينه ضعيف هستيم. ما بايد روحيه خود را تقويت كرده و با تمام وجود اين را بپذيريم كه مى ‏توانيم روى پاى خودمان بايستيم. اين خيلى مهم است كه متخصصين ما اتكا به تخصص خود كرده ‏اند. شما ببينيد كه محمدرضا چه ضربه‏اى به روحيه پزشكان ما زده، او با طبيبان به گونه‏اى برخورد كرده بود كه- مثلًا- براى يك عمل جزئى بايد روانه خارج شد. اين خود نقشه‏اى بود براى تضعيف روحيه متخصصين ما تا خيال كنند در تمام زمينه‏ ها عقب افتاده هستند. ما امروز بايد مصمم باشيم تا در تمام رشته‏ ها جلو بيفتيم

شما كه قسمتى از تبليغات دستتان است، بايد در اين زمينه كوشش كنيد تا مردم باور كنند چيزى از سايرين كم ندارند. هر چند راديوهاى بيگانه در دست دشمن است، ولى مردم مى‏ دانند كه آنها دروغ مى‏ گويند. شما با اتكا به خداوند قوى باشيد. هر موضوعى را بايد از نو ساخت و آنقدر دنبال كرد تا تداوم پيدا كند. درست است كه شما تازه روى كار آمده ‏ايد، ولى اين معنا را در نظر بگيريد كه مى ‏خواهيد براى خدا كار كنيد، نه مقام و منصب. ما مى‏ خواهيم كشورمان از هر جهت مستقل باشد، پس بايد براى رضاى خدا دنبال اين كار را بگيريم تا نه تنها كشورمان، بلكه تمام مردم جهان را مستقل كنيم.


اميدوارم با هماهنگى و نظم در تبليغات تمام دسيسه‏ هاى دشمن خنثى شود. دشمن حمله نظامى نمى ‏كند، زيرا مى‏ داند از حمله نظامى كارى ساخته نيست. آنها مى‏ خواستند از داخل خود ما ضربه‏اى بزنند، ولى ديدند نشد و نمى ‏توانند، با اين وجود دست از تبليغات بر نداشتند، مى‏ خواهند به وسيله تبليغات سوء، اتحاد ما را از بين ببرند. پس شما هرچه مى ‏توانيد بيشتر هماهنگ شويد، همه يك هدف را دنبال كنيد. اميدوارم در كارهايتان موفق باشيد و بتوانيد به مردم خدمت كنيم.

والسلام عليكم و رحمة اللَّه.

صحيفه نور ج‏16 113 و  114

 سخنرانى [در جمع اعضاى شوراى هماهنگى تبليغات اسلامى (اهميت تبليغات

 25 اسفند 1360/20 جمادى الاول 1402


خروج